www.d66.nl – Stimuleer leren op de werkvloer

De Onderwijsraad adviseert minister Plasterk meer werk te maken van het opleidingsaanbod voor volwassen. Het versnipperde aanbod aan middelbare en beroepsopleidingen moet duidelijker. De kwaliteit van het private aanbod moet langs de Europese meetlat en de overheid moet zorgen voor meer deeltijdaanbod van hoger onderwijs.

Reacties

geen reacties

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan