R.Peeters

“Wethouder Jeugd, Onderwijs, Sociaal Cultureel werk en Sport in Almere; Tot 27 mei 2010 Algemeen Directeur AWBR (zie www.awbr.nl) /vz van het overleg van de gezamenlijke schoolbesturen voor het basisonderwijs in Amsterdam”

Kennis en ervaring

Beantwoordt vragen over
almere, basisonderwijs, cultuur, duurzaamheid, economie, jeugdbeleid, onderwijsconcepten, onderwijskwaliteit, onderwijsmanagement, sociale geschiedenis, sport
Ik word blij van
constructieve feedback en adhesie; een goed gesprek over hoe we voorkomen dat er zo in wij en zij gedacht wordt in ons land; als je herkent dat geld verdienen de inhoud vaak verdringt.

Meningen van R.Peeters meer meningen

Stadsdeel Amsterdam West voegt voorscholen aan basisonderwijs toe

Stadsdeel Amsterdam West (134.000 inwoners!!) heeft in haar coalitie-akkoord opgenomen dat de voorscholen worden toegevoegd aan het basisonderwijs. Een belangrijke doorbraak voor het programmapunt van D66 Leerrecht vanaf 2 1/2 jaar. De aansturing van het voorschoolse programma wordt nu weggehaald bij welzijn en gaat over naar het onderwijs. Dit bevordert de efficiency, beperkt de overhead en stimuleert de kwaliteit van het onderwijs. Het is e...

De volgende stap kan gezet worden

Mijn, wat late, complimenten aan de programmacommissie. Het leerrecht vanaf 2 1/2 jaar is opgenomen in het landelijk programma en geaccordeerd door het congres. Het is een belangrijk signaal. De grondgedachte is dat de regie van het onderwijs veel beter belegd kan worden. Veel tijd, energie en kwaliteit gaat verloren door afspraken tussen partijen met eigen verantwoordelijkheid. Hoogleraar Pieter Tops (bekend van het veiligheidsbeleid in Ro...

onderwijswensen

Mijn wensen betreffen het basisonderwijs. Allereerst is het van belang dat kinderen al vanaf 2 ½ jaar naar de basisschool kunnen. De peuterspeelzalen (2 ½ - 4 jaar) die nu onder welzijn vallen hebben in veel gevallen een onderwijsopdracht. Denk maar aan de voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een taalachterstand. De schoolbesturen hebben nu geen zeggenschap over de kwaliteit van het personeel en programma van de peu...